Jump to content

Les dette før du starter en klubb

ANM

Litt grunnleggende info før du velger å opprette en klubb

 

- Som klubbleder vil du ha ansvar for å legge inn bilde i header, riktig tittel og opprette minst en emnefane. Du må oppgi riktig kategori for klubben som gjør at man kan filtrere og dermed letter finne frem.

- Klubblederen vil ha begrensede moderator muligheter som å stenge og flytte, men vil ikke kunne slette eller endre innhold i andres innlegg

- Klubber skal fortrinnsvis være åpne, men foreninger og lag kan velge å ha den lukket slik at kun medlemmer har tilgang.

- Om man starter en merkeklubb tar jeg det som gitt at relevante bransjeaktører er velkomne til å delta. De har også mulighet til å starte en klubb, men ikke som et rent salgsfremmende redskap.

- Man kan også opprette egen bruktbørs, dette er forbehold klubber med særinteresser og foreninger. Jeg bistår med opprettelse av det.

- Kalender er også mulig å legge til slik at man kan angi dato på interessante hendelser i fremtiden.

- Om du starter en klubb er det din oppgave å rekruttere medlemmer til klubben. Dette er et fortsatt et lite sted og ikke forvent at det er nok medlemmer her til at klubben blir aktiv av seg selv. Spre det glade budskap!

 

Forøvrig må alle klubber godkjennes av meg og godkjennes først når alle de grunnleggende tingene er på plass. Jeg bistår selvfølgelig om du støter på et problem.