Jump to content

Guidelines

Absolutt Audiofilt er ment som en møteplass for de som er kjent med denne hobbyen og litt bevandret i miljøet. Jeg håper at de som ønsker å være medlem her bidrar til en positiv dialog og en fruktbar debatt og erfaringsutveksling.  

 

- Forumet

 

Er ment som en uformel møteplass hvor man har mulighet til å ta opp saker og emner som opptar en i øyeblikket.

 

- Presentasjoner

 

Der vil medlemmer kunne presentere seg selv og sitt hifiliv. Det er i utgangspunktet mulig for andre medlemmer å komme med kommentarer og tilbakemeldinger under hvert tema, men denne funksjonen kan du selv slå av eller evt slette kommentarer du ikke ønsker. Denne funksjonen skal brukes som navnet tilsier og ikke ment for generelle forespørsler eller diskusjoner. Temaet bør fortrinnsvis være hifi- og musikk- relatert, men om det er andre ting du har lyst til å presentere underveis er det fullt mulig.

 

- Klubber

 

Er små forum hvor den som oppretter en klubb vil opptre som klubbleder og moderator. Man vil der kunne ha mulighet til å ha en egen kalender, bruktbørs og diskutere alt som er relevant. Om klubben dreier seg om et produktmerke må klubbleder sørge for at logo blir plassert i profilbildet og helst et representativt bilde i headeren. Den som starter en klubb må også passe på å i det minste opprette et emnefelt slik at medlemmer har mulighet til å skrive. Klubbleder og evt medlemmene vil selv kunne bestemme om en bransjeaktør kan være medlem og hva den kan foreta seg i klubben. Om en ønsker en lukket klubb hvor ikke hvem som helst kan bli medlem, kontakt meg.

 

Om dere trenger hjelp ikke vær redd for å spørre. Vær heller ikke redd for å prøve ut og leke med funksjoner på egenhånd.

 

mvh

ANM